Hyvinvoinnista huolehtiminen

”Virkistäishän se!”

Mieluisetkin tekemiset saattavat jäädä vähemmällä, kun muistisairaus todetaan. Muistipariskunta Anni ja Ville miettivät mitä mukavaa voisi tehdä ja kenen kanssa.

Itselle tärkeistä ja mukavista asioista sekä ihmisistä kannattaa pitää kiinni.

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen vaikuttaa muun muassa jaksamiseen ja mielialaan. Liikunta, ravitsemus, lepo, kulttuuri ja sosiaaliset suhteet sekä itselle mielekäs tekeminen ovat tavallisia arkeen kuuluvia asioita, mutta myös merkittävässä roolissa sekä muistisairaan ihmisen että kumppanin hyvinvoinnin kannalta. Aihetta avaa fysioterapeutti Minna Kangas.

Tehtävät

  • Jutelkaa yhdessä millaisia hyvinvointia vahvistavia asioita teidän kummankin arjessa on. Pitäisikö jotain lisätä tai vähentää?
  • Millaisesta musiikista pidätte? Kirjoittakaa muistiin kummankin lempikappaleita ja kuunnelkaa ne yhdessä.
  • Tutustukaa voimaaruuasta.fi sivustoon. Pohtikaa minkä sivuston vinkin voisitte ottaa osaksi omaa arkeanne.
  • Tutustukaa voitas.fi sivustoon. Se on voima- ja tasapainoharjoittelun liikepankki 65+ ikäisille, mutta hyviä ohjeita löytyy ihan kaikille. Etsikää ainakin yksi mukavalta vaikuttava jumppaohje ja tehkää se yhdessä.
Tanssiva vanhempi pariskunta
Scroll to top