Omaishoitajuus

”Jääkö siinä yhtään omaa elämää?”

Muistipariskunta Anni ja Ville miettivät miltä omaishoitajuuden aloittaminen tuntuisi ja mitä se tarkoittaisi käytännössä.

Omaishoitajuus on ennen kaikkea ihmissuhde ja siksi siihen liittyy paljon tunteita

Omaishoito on elämäntilanne, jossa jonkun perheenjäsenen sairaus ja siihen liittyvä auttaminen ja tukeminen on tullut osaksi perheen arkea. Kaikki omaishoitajat eivät ole niin sanottuja sopimusomaishoitajia, eivätkä kaikki halua tai pysty alkamaan omaishoitajaksi omalle läheiselleen. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu palkkion lisäksi myös erilaisia palveluita, kertovat kehittämispäällikkö Kaisa Parviainen ja suunnittelija Elina Koponen Omaishoitajaliitosta.

Tehtävät ja pohdittavaa

  • Jutelkaa yhdessä miltä ajatus omaishoitajuudesta tuntuu teistä molemmista. Mitä hyviä puolia asiassa on? Voiko omaishoitajuuteen liittyä teidän kohdallenne joitain haasteita?
  • Selvittäkää oman alueenne omaishoitoyhdistys ja muistiyhdistys.
  • Mitä on omaishoito? 
  • Elämää muutoksen keskellä
Mies ja nainen istuvat puiston penkillä, nainen miehen kainalossa.
Scroll to top