Läheisyys ja seksuaalisuus

”Kun eihän näistä puhuta.”

Omankaan puolison kanssa ei ole välttämättä helppo puhua ihan kaikista asioista. Muistipariskunta Anni ja Ville huomaavat, että omista toiveista ja tarpeista olisi hyvä kertoa toiselle.

Seksuaalisuudestakin saa puhua

Parisuhteessa on yleensä intiimiä läheisyyttä, joita muissa ihmissuhteissa ei ole. Seksuaalisuus ja sen toteuttaminen itselle sopivalla ja nautinnollisella tavalla on yksi merkittävistä elämänlaatuun vaikuttavista asioista, minkä takia erilaiset haasteet tällä elämän osa-alueella heikentävät kokemusta hyvinvoinnista. Muistisairaus vaikuttaa usein myös seksuaalisuuteen – niin sairastuneen itsensä kuin kumppaninkin. Läheisyydestä, seksuaalisuudesta ja näiden muuttumisesta kertoo auktorisoitu seksuaalineuvoja Maaret Meriläinen.

Tehtävät

Huomioittehan, että tämän teeman käsittely yhdessä vaatii keskinäistä turvaa ja luottamusta.

  • Jutelkaa yhdessä millaista läheisyyttä teillä on? Onko se muuttunut vuosien varrella ja oletteko tämän hetkiseen tilanteeseen tyytyväisiä?
  • Kokeilkaa yhdessä läheisyysharjoitusta, mikäli se tuntuu teistä molemmista mukavalta ajatukselta.
  • Keskustelkaa yhdessä millaisesta kosketuksesta pidätte. Entä mistä ette pidä? Näitä voi pohtia myös itsekseen, jos yhdessä keskustelu ei juuri nyt onnistu.
  • Tutustukaa Omaishoitajaliiton julkaisemaan Muistisairaus ja seksuaalisuus -oppaaseen. Oppaassa on runsaasti lisää tietoa ja pohdittavia kysymyksiä.
Iäkkäät mies ja nainen halaavat.
Scroll to top