Käsitys itsestä

”Onko minusta kenellekään enää iloa ja hyötyä?”

Vaikka muistisairaus on vain toisella, molempien puolisoiden elämä muuttuu. Muistipariskunta Anni ja Ville pohtivat tahoillaan keitä he ovat nyt. 

Jokaisella on oma tahtinsa ja tapansa selviytyä haastavista tilanteista

Kaikki ihmiset kohtaavat elämässään muutoksia ja vaikeuksia. Vaikka oikotietä onneen ei ole, voimme tehdä paljon oman mielen hyvinvointimme eteen. Mielen hyvinvointia voi ja kannattaa vaalia ja vahvistaa myös vaikeina aikoina, kertoo psykologi ja Ikäinstituutin toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen. 

Tehtävät

  • Kirjoittakaa muistiin kummankin vahvuuksia. Onko teillä yhteisiä vahvuuksia? 
  • Pohtikaa onko elämässänne ollut vastoinkäymisiä, joista olette selvinneet? Millaiset asiat auttoivat selviämisessä? 
  • Keskustelkaa yhdessä keitä olette nykyään. Mitkä asiat tai elämän roolit ovat merkityksellisiä? Kuinka esittelette itsenne ja toisenne, jos ette käytä etunimiänne? 
  • Tutustu Ikäinstituutin Ikäopiston mielen hyvinvoinnin materiaaleihin ja tehtäviin www.ikaopisto.fi 
Scroll to top